Kvalita = spousta otázek!

Každému profesionálně řízenému projektu předchází řádná analýza.

Audit 360

Je prováděn u všech větších projektů. Jeho cílem je zahrnout veškeré oblasti online marketingu u zákazníka a stanovit, ve kterých z těchto oblastí lze docílit největšího zlepšení. Nejde tu o hloubku, ale šíři záběru. Je také výchozím krokem pro definici strategického konceptu.

Měsíční audit

U všech našich stálých zákazníků poskytujeme službu Měsíční audit. Jeden z našich zákazníků nám řekl:  „Předchozí agentury mi sdělovaly, co vše pro mě mohou udělat. Vy jste mi řekli, co potřebuji”.  O tom je naše měsíční analýza. Nejde o počet stránek textu a grafů. Jsou v ní všechny podstatné údaje. Ale hlavně shrnuje, co jsou nejdůležitější další kroky.

Vstupní analýza pro roční plánování

Připravujete rozpočet a plány na další rok? Využijte našich služeb pro zkvalitnění vstupů, hledání konceptů a definici nejefektivnější strategie pro vaši společnost.

Specializovaný audit

Ve většině oblastí online marketingu jsme schopni provést cílený audit. Ještě více nás baví na jeho základě připravit strategii dalšího rozvoje.

Comments are closed.