Maturitní kalkulačka 2015

Pomocí této kalkulačky si můžete orientačně spočítat známky společné části maturitní zkoušky, nejedná se o oficiální výsledky.

Český jazyk a literatura

  Dosažených
bodů
  Maximum
bodů
Dosažených
procent
Hranice
úspěšnosti
 
Didaktický test   50 % 44 % Neuspěl
Písemná práce   30 % 40 % Neuspěl
Ústní zkouška   28 % 44 % Neuspěl
Celkem % 43 % Uspěl

* Je-li výsledná procentní hodnota za zkoušku nad hranicí úspěšnosti, ale celkový výsledek je přitom neuspěl, pak žák neuspěl v některé z dílčích zkoušek.

Cizí jazyk

  Dosažených
bodů
  Maximum
bodů
Dosažených
procent
Hranice
úspěšnosti
 
Didaktický test   63 % 44 % Neuspěl
Písemná práce   36 % 44 % Neuspěl
Ústní zkouška   39 % 44 % Neuspěl
Celkem % 44 % Uspěl

* Je-li výsledná procentní hodnota za zkoušku nad hranicí úspěšnosti, ale celkový výsledek je přitom neuspěl, pak žák neuspěl v některé z dílčích zkoušek.

Matematika

  Dosažených
bodů
  Maximum
bodů
Dosažených
procent
Hranice
úspěšnosti
 
Didaktický test   50 % 33 % Neuspěl
Celkem      


Maturitní kalkulačka je určená pro jarní zkušební období MZ 2015 a je v souladu s kritérií hodnocení zkoušek společné části vydaných MŠMT dne 13. 3. 2015.