SEO optimalizace

Je veliký rozdíl mezi optimalizací malých webů a velkých komplexních webů. Naší specializací jsou právě velké obsahové weby, složité firemní prezentace a obsáhlé online obchody. Nejlepších výsledků dosáhneme při dlouhodobé spolupráci.

Audit 360 SEO analýza
Technická analýza SEO
Vytvoření báze klíčových frází (slov)
Analýza struktury webu a navigace
Obsahová SEO analýza typických stránek
Průběžná SEO optimalizace
Analýza zpětných odkazů a návrh strategie
Naše filozofie
Reference

Audit 360 SEO analýza

Onmeco Audit 360 přináší komplexní popis online aktivit zákazníka vůči konkurentům (benchmarking). Neklade si za cíl jít v jednotlivých oblastech do hloubky. Cílem je definovat oblasti, ve kterých lze dosáhnout nejefektivnější změny. Na ty se soustředí další práce. Zároveň slouží jako nástroj komunikace se zákazníkem.

Výstupem je strukturovaný dokument (Word/PDF).

Technická analýza SEO

Technické nedostatky jsou velmi často příčinou špatného umístění. V této fázi specifikujeme hlavní kroky, které byste měli provést k napravení. V případě tvorby nového webu navrhneme technickou specifikaci pro vývojáře.

Výstupem je prioritizovaná tabulka úkolů (Google Docs Spreadsheet/Excel) a dokument vysvětlující jednotlivé oblasti hlouběji (Word/PDF).

Vytvoření báze klíčových frází (slov)

Než je možné začít optimalizovat web, tak je nutné identifikovat klíčové fráze, na které je relevantní, aby se web umístil ve vyhledávání. Běžné agentury pracují s desítkami frází, my u největších projektů pracujeme i s tisíci frází. Tyto jsou prioritizovány do tzv. pyramidy klíčových frází. S klíčovými frázemi pracujeme dlouhodobě včetně detailního sledování umístění a srovnání s konkurencí s nástrojem Onmeco Analytics.

Výstupem je prioritizovaný seznam klíčových frází (Onmeco Analytics/Excel).

Analýza struktury webu a navigace

Správná struktura obsahu je pro rozsáhlejší weby zásadní. Vyhledávače nepracují jen s jednotlivými frázemi, ale s jejich shluky, které chápou v hierarchii. Správně navržená informační architektura a z ní vycházející práce s URL, drobečkovou navigací a uživatelskou navigací jsou nezbytným krokem před detailním návrhem stránek.

Výstupem je mindmapa, neboli pavouk struktury webu (Xmind/PDF) a případně tabulka s detailnějším popisem cílové fráze, URL a drobečkové navigace pro typizované stránky.

Obsahová SEO analýza typických stránek

Každý web má typické stránky. Homepage, detail produktu, nebo článku, kategorii, podkategorii, výsledek vyhledávání. Společně se zákazníkem vyberem typické stránky na webu a provedeme detailní návrh každé položky na stránce.

Výstupem je textový dokument (Google Document/PDF), případně u větších projektů tabulka (Google Spreadsheet/PDF).

Naše filozofie

Optimalizace pro vyhledávače je dlouhodobá činnost. Je-li prováděna konzistentě, tak přináší dlouhodobé a nejefektivnější (nejlevnější) zvýšení online návštěvnosti.

Je těžké přesně specifikovat, co SEO znamená, neboť vám dnes pod touto hlavičkou různé subjekty nabídnou rozličné portfolio služeb s nejistým dopadem na návštěvnost.

Dále mnoho “poskytovatelů” SEO služeb zneužívá aktuálních nedostatků ve vyhledávačích, kdy efekt “optimalizace” opadne při první změně algoritmu. Jindy nevhodné změny, například hromadný nákup zpětných odkazů, zařadí váš web na černou listinu u vyhledávačů.

Velká část zákazníků na základě negativní zkušenosti z minula nevěří v SEO a namísto toho utrácí zbytečně mnoho peněz na placené PPC kampaně.

Naše služby jsou založené na dlouhodobě efektivní optimalizaci vycházející z filozofie týmu společnosti Google, který se o algoritmus vyhledávače stará. Nezneužíváme krátkodobých chyb algoritmů.

Ctíme, že ideálně optimalizovaný web je primárně zaměřen na přínos pro návštěvníky. A mluví za nás výsledky, kterých dosahujeme.

Comments are closed.