Tvorba webu

Chcete mít dokonalý web s maximální návštěvností, ale nechcete se ponořit do detailů SEO optimalizace? Zajistíme vám komplexní dodávku nového webu tzv. na klíč, která sladí návrh, design a vývoj do funkčního celku.

Popis zadání

Společně s vámi formalizujeme zadání a cíle, kterých chcete dosáhnout. Zároveň se dohodneme a popíšeme časový a finanční plán na celý projekt.

Návrh struktury a SEO optimalizace

Provedeme návrh struktury webu, navigace a kompexní SEO optimalizaci. Největší chybounových webů je, když optimalizaci pro vyhledávače svěří technickému dodavateli, nebo ji odsunou až na dobu po realizaci webu. Generují se tím velké vícenáklady při předělávání již existujícího řešení.

Návrh grafiky

Na základě struktury webu, navigace a požadavků klienta vytvoříme návrh grafiky. Součástí grafiky může být i tvorba loga projektu, nebo společnosti.

Detailní zadávací dokumentace

Zásadním krokem u větších projektů je detailní specifikace požadované funkčnosti. Je to podobné, jako při stavbě domu. Pouze tak můžeme vytendrovat dodavatele, který ví co naceňuje, dodrží cenu a zároveň získáme nástroj, jak ověřit kvalitu dodané ráce.

Výběr technického dodavatele

Na základě detailní zadávací dokumentace vybereme dodavatele. Výběr probíhá v součinnosti se zákazníkem, neboť v průběhu dalších let budou v častém kontaktu. Zohledňujeme technické i další požadavky zákazníka.

“Stavební” dozor

Při dodávce díla můžeme zajistit dozor nad průběhem prací. U větších projektů je třeba pravidelně slaďovat vývojové práce s původním zadáním a optimalizovat další vývoj na základě skutečností, které mění ovlivňují původní záměr (například se najde levnější a rychlejší řešení, ale ovlivní se původní zadání).

Průběžná optimalizace

Po spuštění nového webu jsou první měsíce kritické pro průběžné dolaďování a implementaci změn, které zákazníka napadly až po spuštění projektu.

Comments are closed.